Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Verwerkers-overeenkomst

Aan websites die persoonsgegevens verwerken en opslaan in een database worden tegenwoordig wettelijke eisen gesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Omdat 99,9% van de bevolking zich ergert aan spam berichten zien wij ons genoodzaakt een antispambeleid te voeren. Hieronder vind u het huidige antispambeleid van Knoth Hosting, deze zijn toepassing op alle diensten.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle emails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

Welke actie wordt er ondernomen tegen spam?

Knoth Hosting hanteert een zerotolerance beleid tegen spam, dat houdt in dat wanneer een gebruiker van onze systemen en/of netwerk zich schuldig maakt aan spammen (het versturen van spam) deze per direct zal worden verwijderd van onze systemen en/of uit ons netwerk zonder dat het contract verbroken wordt en zonder teruggave van gelden. Eventuele door Knoth Hosting geleden kosten zullen bovendien worden verhaald op u. Bij een herhaling word er minimaal een vergoeding gefactureerd van � 500,- voor administratieve werkzaamheden!

Waar kan ik spam melden?

Indien u spam heeft ontvangen die verstuurd is vanuit ons netwerk kunt u dit melden aan: abuse@knoth.nl. Gaarne ook de headers (berichtkoppen) van de emails meesturen, daarmee kunnen wij de bron beter achterhalen.

Ik ben beschuldigd van spammen, ik spam niet!

Die conclusie is aan ons en niet aan u. Knoth Hosting zal een onderzoek starten en de resultaten daaruit zullen weergeven of u zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam of niet. Ook al bent u niet bewust dat er vanaf uw dedicated server ge emaild word, dit valt onder uw verantwoording om dit te voorkomen.

Er is spam verstuurd via mijn website, Wat nu?

U bent als beheerder van uw website/server verantwoordelijk voor het beveiligen van uw website/server waardoor u voorkomt dat derden ongewenst email c.q. spam kunnen versturen via uw website/server. Indien er door nalatigheid spam is verstuurd via uw website/server geeft Knoth Hosting hiervoor 1 waarschuwing, komt het hierna nogmaals voor riskeert u een verwijdering van onze systemen/netwerk.

Op welke manier markeert Knoth Hosting als spam?

Op alle mailservers van Knoth Hosting wordt er gebruik gemaakt van blacklists van Spamhaus.org en Spamcop.net. Op deze blacklists staan servers die bekend staan om het versturen van spam, email vanaf die servers wordt geweigerd op onze mailservers.

Mag ik wel email versturen via mailinglists?!

Ja, dat is onder strikte voorwaarden toegestaan.

1: Alle geadresseerden moeten expliciet om het ontvangen van die email(s) hebben gevraagd (opt-in).
2: Alle geadresseerden moeten zich via een optout (uitschrijf) systeem kunnen uitschrijven, het email adres dient vervolgens permanent uit uw database/bestand te worden verwijderd.

In de Nederlandse wet staat weinig tot niets over spam versturen, Knoth Hosting mag mij dan toch niet verwijderen als ik spam verstuur?

U maakt gebruik van ons netwerk en/of onze servers, dit zijn de regels die wij stellen aan het gebruik daarvan. Indien u zich schuldig maakt aan spammen (het versturen van spam) zullen wij hier dus actie tegen ondernemen met alle gevolgen van dien.

Onlangs zijn er ook wijzigingen doorgevoerd vanuit OPTA welke je verbied om naast consumenten ook geen bedrijven zonder optin te mailen. Boetes kunnen oplopen tot €450.000!

Knoth Hosting 2006-2024

Algemene voorwaarden | Verwerkersovereenkomst | Antispam Beleid | Contact | Prijzen excl. BTW